13/01/2016

Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής διαβούλευσης προχωράμε στην διενέργεια διαδικτυακής ψηφοφορίας για να αποφασίσουμε την καταλληλότερη μετάφραση του όρου του youth worker στα ελληνικά.

 

Οι όροι που έχουν προταθεί από την πρώτη καταστατική συνέλευση είναι οι εξής:

1. Σύμβουλος Νεων 

2. Επαγγελματίας Υπηρεσιών Νεολαίας

 

Για την ψηφοφορία επιλέχθηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα SurveyMonkey. Η ψηφοφορία είναι ονομαστική και υπεύθυνη για τη ν διενέργεια και την εγκυρότητά της είναι η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του υπό σύσταση Σωματείου.

 

Η ψηφοφορία θα διαρκέσει μέχρι τις 18 Ιανουαρίου 2016. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 20 Ιανουαρίου 2016.

 

8/12/2015

Ξεικνάει σήμερα ο δεύτερος κύκλος της ηλεκτρονικής διαβούλευσης για την ολοκλήρωση του καταστατικού που δημιουργήθηκε από τις ομάδες εργασίας αυτών που συμμετείχαν στην πρώτη καταστατική συνέλευση του Σωματείου.

 

Σκοπός του δέυτερου κύκλου της ηλεκτρονικής διαβούλευσης είναι η συμμετοχή των συναδεύλφων που δεν μπορούσαν να έχουν φυσική παρουσία στην Συνελευση.

 

13/10/2015

Σήμερα ανακοινώθηκε η ανοικτή πρόσκληση για την πρώτη και καταστατική συνέλευση για την δημιουργία του σωματείου των youth workers στην Ελλάδα.

Η ανταπόκριση είναι ήδη μεγάλη ενώ η ανάγκη αναγνώρισης και οργάνωσης του χώρου αποδεικνύεται επιτακτική.

 

Παράλληλα εντός των επόμενων ημερών ξεκινάνε:

-       Η ηλεκτρονική διαβούλευση για την συγγραφή –από κοινού- του καταστατικού

Σκοπός της ηλεκτρονικής διαβούλευσης είναι να δώσει βήμα σε όλους τους συναδέλφους να εκφραστούν και να συμβάλουν στην δημιουργία του Σωματείου ώστε αυτό να λειτουργεί ανοικτά βασιζόμενο στην πλήρη διαφάνεια και συμμετοχικότητα.

 -       Η συλλογή άρθρων, ερευνών και ηλεκτρονικών βιβλίων για την δημιουργία τμήματος ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης με σκοπό την οργάνωση της βιβλιογραφίας από Ελλάδα και εξωτερικό.

 

Για της ανάγκες διευκόλυνσης της επικοινωνία έχει δημιουργηθεί ο λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., η ιστοσελίδα www.youthwork.gr , ο λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (δεν λειτουργεί ακόμη), ανοικτά προς διαμόρφωση αρχεία στο GoogleDocs και δύο γκρουπ στην ηλεκτρονική πλατφόρμα facebook με τις ονομασίες YOUTH WORK GREECE (για το ευρύτερο κοινό) και Youth Work Greece Members για τα μέλη του Σωματείου.

 

 

 

7/12/2015

Μετά από ανοικτή πρόσκληση προς όλους όσους εργάζονται επαγγελματικά, ερασιτεχνικά και εθελοντικά στον τομέα της νεολαίας στην Ελλάδα, οργανώθηκε η πρώτη καταστατική συνέλευση για την δημιουργία Σωματείου για το Youth Working.

 

Σκοποί της συνάντησης ήταν:

-       Η συγγραφή από κοινού του καταστατικού του Σωματείου με βάση την ηλεκτρονική διαβούλευση που προηγήθηκε

-       Η μετάφραση της ονομασίας του Youth Worker στα ελληνικά

-       Η εκλογή προσωρινής διοικούσας επιτροπής για την ολοκλήρωση των διαδικασιών σύστασης του σωματείου

-       Η οργάνωση των παρεμβάσεων που πρέπει να κάνει το σωματείο για την αναγνώριση του επαγγέλματος στην Ελλάδα.

 

Ακολουθούν τα αναλυτικά πρακτικά της Συνέλευσης:

 1η Καταστατική Συνέλευση - Πρακτικά